باسلام

اینک که دست تقدیر، بهار زندگی ما را به برگ ریزان خزان بدل کرد

و روح بلند پدری  مهربان،دلسوز 
مرحوم  شادروان حاج مهدی کی
را با خود به پرواز در آورد و به ملکوت اعلی پیوست !!!
و همه ما را در ماتم و حزن اندوه ابدی نشاند.
به حکم ادب و حق شناسی،بدین وسیله از همه عزیزان، سروران،دوستان، آشنایان، اقوام که بازماندگان را در تحمل این مصیبت یاری بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود، مورد تفقد قرار دادند
و یا با تلفن، پیامک ، پارچه نوشته و با نثار تاج گل و حضور خود مرهمی بر قلب داغدارمان بودند، صمیمانه تشکر می کنم.
همچنین نظر به این که به علت تالمات روحی فراوان و کثرت بزرگواران،
قادر به قدردانی حضوری و تلفنی نشده ام،
یک بار دیگر دست همه شما را می فشارم و می بوسم
و دست دعا به امید اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند می کنم
و سلامتی و بهروزی همه شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم

ارادتمند "محمد حسن کی"